May 20, 2011

Tự luyện Bát đoạn cẩm thiếu lâm

Bát đoạn cẩm là bài tập khí công của phái Thiếu lâm đã có từ hơn 1000 năm nay ở Trung quốc. Nó có tác dụng phòng trị bệnh cho cả người lớn và người trẻ, người ốm lẫn người bình thường.

Xem và download toàn bộ tài liệu ở dạng tệp PDF

Tài liệu này dài 69 trang và có dung lượng 5.4 MB nên bạn cố gắng chờ.

Nguồn: http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=10362, do duongthanhson đăng trên diễn đàn

No comments: